Mẫu dấu doanh nghiệp

15:31 26/12/18

Xin nhờ Pháp lý khởi nghiệp hỗ trợ Công ty bên mình thành lập từ tháng 7/2014, có giấy chứng nhận mẫu dấu đã hết hạn từ tháng 9/2018. nhưng bên mình vẫn sử dụng đến thời điểm hiện tại. vậy có cần làm thủ tục gì hay không, và có điều gì về pháp lý cần lưu ý Cám ơn!

(Nguồn: Internet)

Chào chị,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được câu hỏi từ chị, nên Ban hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Vì công ty chị được thành lập trước ngày 1/7/2015 nên con dấu mà công ty sử dụng hiện tại là do cơ quan công an cấp. 

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/04/2012 thì:

Con dấu của các cơ quan, tổ chức sử dụng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày con dấu có giá trị sử dụng được ghi trên Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. Hết thời hạn trên, cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu phải đăng ký lại mẫu dấu tại cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu”.

Do đó, con dấu công ty chị hiện nay đã hết hạn sử dụng. Chị phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho cơ quan công an và làm mẫu con dấu mới.

Theo quy định tại khoản 1 điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

"Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau."

Theo quy định trên, hiện nay doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, số lượng con dấu và tự tạo con dấu. Sau khi tạo con dấu, công ty phải thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở trước khi sử dụng. 

Chị vui lòng xem chi tiết tại công việc:

Thủ tục trả con dấu.

Thông báo mẫu con dấu.

 

 

18
Đặt câu hỏi