Đứng tên lập doanh nghiệp nhưng không góp vốn thì phải làm thế nào để tránh khỏi liên quan?

14:45 26/01/19

Mình với người bạn có thành lập công ty tỷ lệ góp vốn là: Mình 49% còn bạn mình 51%. Bạn đứng đại diện pháp lý. Sau khi thành lập mình có công việc phải đi xa nên chưa góp vốn ,nên mình nói người bạn kia làm một mình. Giờ công ty của bạn ấy hoạt động được 2 năm. Vậy các pháp lý sau này liên quan tới công ty có anh hưởng gì tới mình không? Phải làm thế nào để mình không còn liên quan đến cổ đông với công ty của bạn ấy nữa? Cảm ơn.

(Nguồn: Internet)

Chào anh,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ từ anh, nhưng không rõ anh và bạn đã thành lập doanh nghiệp theo loại hình nào nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Theo thông tin anh cung cấp, thì loại hình doanh nghiệp ban đầu anh và bạn anh đã đăng ký có thể là công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty hợp danh.

Nếu anh và bạn anh đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên, thì theo Điều 48 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, anh có nghĩa vụ phải góp đúng và đủ số vốn cam kết góp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay đã 02 năm mà anh chưa góp vốn thì kể từ khi hết thời hạn 90 ngày nêu trên, anh đã đương nhiên không còn là thành viên của công ty và các vấn đề pháp lý của công ty phát sinh kể từ đó trở đi không còn liên quan đến anh nữa.

Nếu anh và bạn anh đăng ký thành lập công ty hợp danh, thì theo quy định tại Điều 173 của Luật này, khoản tiền anh chưa góp được xem là khoản nợ của anh đối với công ty và anh vẫn là thành viên của công ty, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, trừ trường hợp anh đã bị Hội đồng thành viên của công ty khai trừ.

Do đó, anh cần liên hệ với công ty xem anh đã bị Hội đồng thành viên khai trừ hay chưa, trong trường hợp anh chưa bị khai trừ thì để không còn là thành viên hợp danh của công ty, anh có thể tự nguyện rút vốn bằng cách chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác sau khi được sự chấp nhận của Hội đồng thành viên.

Anh vui lòng lưu ý, nếu việc anh không góp vốn như đã cam kết gây thiệt hại cho công ty thì anh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và kính chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe.

29
Đặt câu hỏi