Điều kiện và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

15:20 12/01/19

Em có ký hợp đồng lao động thử việc 2 tháng tại một tổ chức năm 2018 và đã bị khấu trừ thuế 10% trong thời gian làm việc. Thu nhập của em tại tổ chức là 5 triệu. Vậy em có được thực hiện việc hoàn thuế hay không và thủ tục cần những gì? Em cảm ơn.

Chào anh/chị,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được đề nghị hỗ trợ của anh/chị, Ban hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Trước hết căn cứ theo Khoản 2 Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về các trường hợp hoàn thuế như sau:

"Điều 8. Quản lý thuế và hoàn thuế
...
2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Bên cạnh đó, dẫn theo Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:
"Điều 28. Hoàn thuế

1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn."

Với thông tin mà anh/chị cung cấp thì anh/chị có ký hợp đồng lao động thử việc 02 tháng và thu nhập nhận được là 5 triệu. Theo đó, Ban hỗ trợ chưa thể xác định được rằng anh/chị có thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân hay không. Anh/Chị cần kiểm tra lại tổng thu nhập trong năm 2018 của mình nhận được là bao nhiêu.

Và nếu anh/chị thuộc vào trường hợp có tổng thu nhập trong năm 2018 chưa đến 108 triệu đồng hoặc trên 108 triệu đồng nhưng sau khi trừ đi các khoản giảm trừ chưa đến mức phải đóng thuế TNCN cũng như đã có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thì anh/chị tiến hành thủ tục đề nghị hoàn lại số tiền thuế TNCN đã đóng.

Về thủ tục đề nghị hoàn thuế TNCN thì anh/chị thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Thông tư 92/2015/TT-BTC:
"Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân

...

1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Anh/Chị có thể xem chi tiết tại công việc sau: Các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Trên đây là một vài ý kiến trao đổi cùng anh/chị,

Cảm ơn anh/chị đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và chúc anh/chị nhiều sức khỏe.

10
Đặt câu hỏi