Điều kiện kinh doanh đầu số 1900, đầu số cố định?

10:11 28/12/18

Chào anh chị, Nhờ anh chị hỗ trợ giúp 2 câu hỏi: 1. Nếu công ty muốn kinh doanh đầu số 1900 và đầu số cố định thì công ty phải đáp ứng những điều kiện gì? 2. Trong trường hợp công ty làm đại lý kinh doanh đầu số 1900 và đầu số cố định cho một nhà cung cấp đã được phép thì công ty có được phép không? Nếu được thì cần phải yêu cầu những điều kiện, giấy tờ gì từ phía công ty và từ phía nhà cung cấp. Xin cảm ơn.

Chào anh ,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được đề nghị hỗ trợ của anh, Ban hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Thứ nhất, về điều kiện để kinh doanh đầu số 1900 và đầu số cố định:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Viễn thông 2009 thì tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông phải có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông.

Vì vậy, trong trường hợp hợp anh muốn kinh doanh đầu số 1900 và đầu số cố định, anh phải  được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông theo đúng quy định.

Về điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, anh có thể xem chi tiết tại công việc sau: Cung cấp dịch vụ viễn thông.

Thứ hai, về việc làm đại lý kinh doanh cho doanh nghiệp viễn thông:

Hiện nay, pháp luật không đưa quy định cụ thể nào về vấn đề đại lý kinh doanh đầu số 1900 và đầu số cố định, tuy nhiên, muốn trở thành đại lý kinh doanh cho một nhà cung cấp thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đặt ra của nhà cung cấp đó; cũng như, đáp ứng các quy định về đại lý kinh doanh cho doanh nghiệp viễn thông.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Luật Viễn thông 2009 :

Điều 40. Miễn giấy phép viễn thông

Tổ chức, cá nhân hoạt động viễn thông được miễn giấy phép viễn thông trong các trường hợp sau đây:

1. Kinh doanh hàng hóa viễn thông;

2. Cung cấp dịch vụ viễn thông dưới hình thức đại lý dịch vụ viễn thông;

…"

Do đó, nếu doanh nghiệp của anh làm đại lý của doanh nghiệp viễn thông thì sẽ không cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông như đã đề cập ở trên.

Theo quy định tại Khoản 24 Điều 3 Luật Viễn thông 2009 thì đại lý dịch vụ viễn thông là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông thông qua hợp đồng đại lý ký với doanh nghiệp viễn thông để hưởng hoa hồng hoặc bán lại dịch vụ viễn thông để hưởng chênh lệch giá.

Vì vậy, giữa doanh nghiệp của anh và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phải ký với nhau một hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông , trong đó có thỏa thuận về chất lượng, giá cước dịch vụ, về việc hưởng hoa hồng hoặc bán lại dịch vụ viễn thông để hưởng chênh lệch giá...

Ngoài ra, khi làm đại lý dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp phải đáp ứng những quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 15 Luật Viễn thông 2009, cụ thể như sau: 

- Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối tại địa điểm được sử dụng để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông tại địa điểm đó theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông;

- Thực hiện việc cung cấp, bán lại dịch vụ viễn thông theo quy định;

- Từ chối cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông thuộc các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin;

- Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông hướng dẫn, cung cấp thông tin về dịch vụ viễn thông và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của doanh nghiệp viễn thông đó;

- Thực hiện thời gian cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của chính quyền địa phương;

- Cung cấp dịch vụ viễn thông theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông.

Trên đây là một vài ý kiến trao đổi cùng anh,

Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và chúc anh nhiều sức khỏe.

25
Đặt câu hỏi