Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

15:55 28/06/19

Xin chào PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP, em có một câu hỏi cần được tư vấn như sau: Em đang mang thai 5 tháng nhưng đi làm chỉ đóng được bảo hiểm từ được 2 tháng còn 3 tháng gần đây vì không đủ công nên bị cắt không được đóng bảo hiểm nữa . Như vậy có ảnh hưởng tới việc hưởng bảo hiểm sau này không?

Chào chị,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ từ chị, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Dựa trên thông tin chị cung cấp, Ban Hỗ trợ không rõ bảo hiểm chị đề cập ở đây là bảo hiểm nào, tùy vào từng trường hợp mà yêu cầu điều kiện được hưởng là khác nhau.

Bên cạnh đó, Ban Hỗ trợ không rõ hợp đồng chị đã ký kết với công ty là gì. Bởi vì theo quy định hiện hành, người làm việc theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên là đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH); người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN).

Chị có thể tham khảo công việc: Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu.

Do đó, trong trường hợp chị ký HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn như trên thì công ty bắt buộc phải tham gia BHXH bắt buộc cho chị.

Đối với trường hợp của chị, "không đủ công" mà chị đề cập cụ thể ở đây là gì? Có phải là trong 3 tháng gần đây chị không đi làm và không hưởng lương nhiều hơn 14 ngày trong tháng? Nếu đúng như vậy, thì thời gian này sẽ không được tính để hưởng BHXH theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, nếu thời gian đóng BHXH bắt buộc của chị từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì chị vẫn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Nhưng nếu thời gian đóng BHXH bắt buộc của chị không đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì chị sẽ không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con nữa, trừ trường hợp chị đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chỉ yêu cầu đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Chị có thể tham khảo công việc : Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản.

Cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và kính chúc chị luôn thật nhiều sức khỏe.

21
Đặt câu hỏi