Dịch vụ cài đặt phần mềm có chịu thuế giá trị gia tăng không?

08:56 21/12/18

Dịch vụ cài đặt phần mềm có chịu thuế giá trị gia tăng không?

Chào chị,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được câu hỏi từ chị, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Theo Khoản 21 Điều 4 của Thông tư 219/2013/NĐ-CP:

"Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

... 21... Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật."

Mà theo Khoản 10 Điều 3 của Nghị định 71/2007/NĐ-CP thì cài đặt phần mềm là một trong các dịch vụ phần mềm.

Do đó, dịch vụ cài đặt phần mềm không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, chị có thể tham khảo thêm tại Công văn số 404/TCT-CS năm 2017 của Tổng cục thuế, theo đó dịch vụ cài đặt phần mềm không thuộc đối tượng chịu thuế.

Trân trọng.

25
Đặt câu hỏi