Công ty có được mua nhà cho nhân viên trong công ty không?

17:23 31/10/18

Chào Ban hỗ trợ PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP, bên công ty tôi hiện tại muốn mua chung cư cho nhân viên ở thì không biết có được không? Nếu có thì Ban hỗ trợ vui lòng cung cấp cho tôi điều đó quy định trong điều khoản nào. Xin cảm ơn.

Chào anh, về vấn đề mua nhà cho nhân viên trong công ty, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP có ý kiến trao đổi với anh như sau:

Công ty có thể mua nhà cho lãnh đạo, nhân viên, chuyên gia nước ngoài của công ty ở tùy theo quyết định của công ty. Tuy nhiên, nếu mua nhà cho nhân viên và công ty đứng tên sở hữu thì cần lưu ý về các vấn đề thuế suất liên quan sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT):

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì trường hợp doanh nghiệp xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

Như vậy, có thể thấy, để thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn mua nhà được kê khai khấu trừ thì phải đáp ứng các nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

2. Về thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN):

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì khoản chi phí sau là các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

"Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập."

Như vậy, chi phí khấu hao căn nhà phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động theo hướng dẫn tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN):

Căn cứ theo quy định tại Điểm 2.2. Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/ 2015/TT-BTC thì khoản chi phí mà doanh nghiệp mua nhà ở cho người lao động sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:

"Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế."

Như vậy, trường hợp công ty mua nhà cho nhân viên thì sẽ được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

240
Đặt câu hỏi