Có được ký hợp đồng lao động trước khi thành lập doanh nghiệp?

09:17 24/01/19

Mình muốn hỏi thế này. Doanh nghiệp trước khi thành lập có được quyền giao kết hợp đồng lao động không?

(Nguồn: Internet)

Chào anh,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ từ anh, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Theo quy định tại Điều 19 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
Do đó, trước khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp có thể ký kết hợp đồng lao động để phục vụ cho mục đích nêu trên với tư cách cá nhân của người đó.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các bên thỏa thuận hủy hợp đồng trước đó và giao kết hợp đồng lao động mới giữa doanh nghiệp và người lao động.

Anh vui lòng lưu ý, trường hợp giao kết hợp đồng lao động trước khi thành lập doanh nghiệp mà doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và kính chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe.

31
Đặt câu hỏi