Chế độ bảo hiểm cho lao động nữ mang thai ngoài tử cung?

17:17 31/10/18

Xin chào Pháp lý khởi nghiệp, cho mình hỏi đối với lao động nữ mang thai ngoài tử cung thì sau khi ra viện sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày? Xin cám ơn.

Chào chị, về vấn đề chế độ bảo hiểm cho lao động nữ mang thai ngoài tử cung PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP có ý kiến trao đổi với mình như sau:

Vì chưa rõ trường hợp bên mình là như thế nào, nên Ban hỗ trợ chưa thể cung cấp đến chị nội dung hỗ trợ xác đáng nhất. Thay vào đó, dựa trên nội dung câu hỏi của chị, Ban Hỗ trợ cho rằng bên chị cần xác định lại một số vấn đề liên quan đến 02 chế độ của Bảo hiểm Xã hội là: chế độ ốm đau do điều trị bệnh dài ngày và chế độ thai sản do phá thai bệnh lý, để có hướng giải quyết cho trường hợp này. Cụ thể:

Thứ nhất, “Thai ngoài tử cung” là bệnh lý thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46/2016/TT-BYT. Do đó, trong khoảng thời gian điều trị bệnh theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, người lao động nữ có quyền hưởng chế độ ốm đau do điều trị bệnh dài ngày quy định tại Khoản 2, Điều 26 của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 (Luật BHXH):

“Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Đồng thời, chị cho biết rằng người lao động nữ này đã phẫu thuật (bỏ thai do thai ngoài tử cung) và xuất viện về. Điều này có thể làm phát sinh quyền hưởng chế độ thai sản do phá thai bệnh lý quy định tại Điều 33 của Luật BHXH:

“Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Chính vì thế, bên chị căn cứ theo các chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để xác định các chế độ cụ thể cần giải quyết cho người lao động. Có thể lấy ví dụ như sau:

Người lao động nữ có thời gian điều trị thai ngoài tử cung tại cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền tính từ lúc nhập viện đến khi xuất viện là 05 ngày. Như vậy, đối với 05 ngày nghỉ này, người lao động có quyền được hưởng chế độ ốm đau do điều trị bệnh dài ngày.

Đồng thời, do phải phẫu thuật phá thai và cơ sở khám, chữa bệnh có chỉ định rằng người lao động này cẩn nghỉ ít nhất 07 ngày nữa sau khi xuất viện. Đối với 07 ngày này, người lao động có quyền được hưởng chế độ thai sản do phá thai bệnh lý theo khung thời gian hưởng quy định ở trên.

Thứ hai, bên chị cần lưu ý rằng: sau khi nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau hoặc chế độ thai sản như trình bày ở trên, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì người lao động được quyền nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày theo quy định tại Điều 29 và 41 của Luật BHXH.

Thứ ba, những nội dung trình bày ở trên là nhằm giúp chị làm rõ các chế độ Bảo hiểm Xã hội mà người lao động nữ này có quyền được hưởng trong trường hợp này.

Số lượng ngày nghỉ việc được giải quyết hưởng chế độ Bảo hiểm Xã hội được xác định trên cơ sở các chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền. Đây cũng là chế độ tối thiểu mà người lao động nữ phải được nhận. Trong trường hợp bên chị có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động, thì số lượng ngày nghỉ có thể nhiều hơn.

Chính vì thế, bên chị cần xác định rõ các chế độ mà người lao động này có quyền được hưởng và xem xét quyết định số lượng ngày nghỉ thực tế trên cơ sở số ngày nghỉ được giải quyết hưởng chế độ ấy. Về thủ tục giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm Xã hội.

Chị có thể tham khảo tại : Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong Công ty

Một số ý kiến trao đổi cùng chị.

1,030
Đặt câu hỏi