Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

08:43 05/01/18

Tôi muốn hỏi về báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước, thông báo biến động lao động của tháng trước, tổng hợp tình hình tai nạn lao động. Đây có phải là báo cáo bắt buộc phải nộp không? Về tai nạn lao động bên mình hoạt động về lĩnh vực giáo dục, hầu như không có tai nạn gì thì chắc ko phải thống kê đâu nhỉ?

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin được hồi đáp như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

Điều 32. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

...

7. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Và Khoản 1 Điều 36 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015:

Điều 36. Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

1. Người sử dụng lao động phải thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng tại cơ sở của mình và định kỳ 06 tháng, hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Như vậy, báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước và thông báo biến động lao động hằng tháng là trách nhiệm của doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo tình hình tai nạn lao động là nghĩa vụ doanh nghiệp phải làm.

Những việc này là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp cần làm với cơ quan nhà nước.

Doanh nghiệp nên làm để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, thanh tra lao động đối với doanh nghiệp.

Nếu không báo cáo thì sẽ bị xử phạt hành chính theo điểm d khoản 1 Điều 16 Nghị định 95/2013/NĐ-CP

2. Điều 16. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

...

d) Không thống kê, báo cáo định kỳ hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không có tai nạn lao động thì vẫn thống kê, báo cáo trong bảng kê khai thì mình khai là không có tai nạn.

313
Đặt câu hỏi