Duy trì tên miền Việt Nam

Định kỳ hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện việc đóng phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đã được cấp phát tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền. Doanh nghiệp có thể kiểm tra thông tin tên miền về ngày hết hạn và các thông tin liên quan tại đây.

Thời điểm gia hạn

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tên miền quốc gia Việt Nam hết hạn, tên miền vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. 

Từ ngày thứ 06 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền quốc gia Việt Nam trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.

Quá 35 ngày, kể từ ngày tên miền quốc gia Việt Nam hết hạn mà doanh nghiệp không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng thì tên miền quốc gia Việt Nam sẽ bị Nhà đăng ký thu hồi.

Vậy, trong 35 ngày kể từ ngày tên miền quốc gia Việt Nam hết hạn, doanh nghiệp phải thực hiện gia hạn tên miền theo quy trình dưới đây: 

Quy trình gia hạn

- Doanh nghiệp liên hệ với Nhà đăng ký đang quản lý tên miền để thực hiện việc gia hạn tên miền (phải có Văn bản ủy quyền cho người liên hệ thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

- Nhà đăng ký tiếp nhận yêu cầu từ doanh nghiệp, kiểm tra thông tin tên miền. Nếu tên miền không đang trong quá trình chuyển đổi Nhà đăng ký hoặc đang bị xử lý thu hồi, Nhà đăng ký thực hiện gia hạn tên miền trên hệ thống rồi thông báo kết quả thực hiện gia hạn cho doanh nghiệp.

- Sau khi Nhà đăng ký thông báo kết quả gia hạn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp kiểm tra lại thông tin về ngày hết hạn mới của tên miền.

Mức phí duy trì sử dụng tên miền Internet được xác định theo quy định của Thông tư 208/2016/TT-BTC.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

549