Duy trì tên miền quốc tế

Doanh nghiệp có thể tra cứu ngày hết hạn và các thông tin khác về tên miền quốc tế tại đây.

Khi tên miền quốc tế hết hạn, Doanh nghiệp cần liên hệ với Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam để được hướng dẫn nộp phí duy trì tên miền quốc tế theo trình tự như sau:

- Trong 45 ngày sau khi hết hạn, tên miền quốc tế sẽ ở trạng thái chờ gia hạn (Pending Renew). Trong thời hạn này, Doanh nghiệp chỉ cần trả phí gia hạn theo quy định của Nhà đăng ký.

- Sau 45 ngày chờ gia hạn và trong 30 ngày tiếp theo, tên miền quốc tế chuyển sang trạng thái Chờ khôi phục (Redemption Period). Trong thời hạn này, Doanh nghiệp phải trải phí gia hạn và phí khôi phục tên miền theo quy định của Nhà đăng ký.

- Quá 75 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ bị xóa khỏi hệ thống của Nhà đăng ký và chuyển trạng thái Sẵn sàng đăng ký (Available), doanh nghiệp không còn quyền gia hạn, sử dụng tên miền nữa.

Lưu ý: Người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

679