Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp; đơn yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm;

- Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Tên, địa chỉ của người làm đơn;

- Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

- Tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nếu có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

2.  Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất hoặc báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong toàn bộ thời gian hoạt động nếu doanh nghiệp được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm;

3. Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;

4. Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp;

5. Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;

6. Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp;

7. Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

Lưu ý: Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu có thiệt hại phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp mất khả năng thanh toán do việc không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gây ra thì phải bồi thường.

Nơi nộp hồ sơ: Xem chi tiết tại công việc "Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân"

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

220