Định kỳ cập nhật thông báo ứng dụng bán hàng

Mỗi năm một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo, hộ kinh doanh có nghĩa vụ cập nhật thông tin thông báo về ứng dụng bán hàng bằng cách truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp và khai báo thông tin theo mẫu.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông tin, nếu hộ kinh doanh không tiến hành cập nhật, Bộ Công thương sẽ gửi thông báo nhắc nhở thông qua tài khoản của hộ kinh doanh trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi gửi thông báo nhắc nhở, nếu hộ kinh doanh vẫn không có phản hồi thì Bộ Công thương hủy bỏ thông tin về ứng dụng bán hàng đã thông báo trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

363