Đình chỉ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

1. Giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng;

2. Chủ bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định;

3. Chủ bằng bảo hộ không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết để duy trì và lưu giữ giống cây trồng theo quy định;

4. Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Thành phần hồ sơ:

Trong thời hạn hiệu lực của Bằng bảo hộ, người yêu cầu (bên thứ ba) có quyền gửi hồ sơ đề nghị đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ cho Cục Trồng trọt với lý do giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị đình chỉ/hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng (mẫu tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT);

2. Tài liệu, chứng cứ chứng minh giống cây trồng không đáp ứng tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ;

3. Giấy ủy quyền_nếu nộp đơn thông qua đại diện (mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT);

4. Bản sao chụp biên lai thu phí khảo nghiệm lại và bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt.

Cách thức và nơi nộp hồ sơ:

Người yêu cầu có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ tới Cục trồng trọt thông qua các hình thức sau đây:

- Trực tiếp.

- Qua đường bưu điện.

- Hoặc qua mạng công nghệ thông tin

Trình tự và thời hạn giải quyết

1. Trường hợp chủ bằng bảo hộ giống cây trồng không có đơn phản đối thì Cục trồng trọt sẽ:

- Thông báo dự kiến đình chỉ cho chủ bằng bảo hộ: 30 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu đình chỉ của người yêu cầu; Nếu có đủ căn cứ thì Cục Trồng trọt sẽ thông báo dự kiến đình chỉ cho chủ bằng bảo hộ giống cây trồng; còn không đủ căn cứ thì thông báo cho người yêu cầu và nêu rõ lý do.

- Ra quyết định đình chỉ: sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho chủ Bằng mà không nhận được đơn phản đối của chủ Bằng;

2. Trường hợp chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có đơn phản đối thì Cục trồng trọt sẽ:

- Yêu cầu chủ bằng bảo hộ thực hiện các thủ tục khảo nghiệm lại: trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đơn phản đối chủ bằng bảo hộ giống cây trồng;

+ Nếu kết quả khảo nghiệm lại cho thấy giống cây trồng không đáp ứng tính đồng nhất hoặc tính ổn định như tại thời điểm cấp bằng thì trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm lại, Cục Trồng trọt ra quyết định đình chỉ và trả lại phí khảo nghiệm lại cho người yêu cầu đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ.

+ Nếu kết quả khảo nghiệm lại cho thấy giống cây trồng đáp ứng tính đồng nhất hoặc tính ổn định như tại thời điểm cấp bằng thì trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm lại, Cục Trồng trọt thông báo cho người yêu cầu biết.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

592