Điều tra tai nạn lao động làm bị thương một người lao động chuyển thành tai nạn lao động chết người

Đối với vụ tai nạn lao động làm bị thương người lao động thuộc thẩm quyền điều tra của doanh nghiệp - xem chi tiết tại công việc "Thành lập đoàn điều tra lao động cấp cơ sở", nhưng sau đó người lao động bị chết trong thời gian điều trị hoặc do tái phát của chính vết thương mà tai nạn lao động gây ra; thì, việc phối hợp điều tra được quy định như sau:

Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến tai nạn lao động đang điều tra cho Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh.

Trường hợp Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở chưa tiến hành điều tra hoặc chưa hoàn thành việc điều tra thì Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh tiếp tục điều tra theo quy trình, thủ tục của mình.

Trường hợp Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở đã hoàn thành điều tra vụ tai nạn lao động thì Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh xem xét hồ sơ vụ tai nạn lao động nhận được và đánh giá kết quả điều tra của Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở; khi xét thấy cần thiết thì tiến hành điều tra lại.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

989