TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Điều kiện hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh

Tên công việc
1 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện
2 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân
3 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa
4 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa
5 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền
6 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm
7 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang
8 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh
9 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng
10 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
11 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
12 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
13 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
14 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
15 Điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
16 Điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)
17 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá