TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Chào bán cổ phiếu ra công chúng là việc bán cổ phiếu rộng rãi ra cho một số lượng lớn nhà đầu tư không xác định nhằm mục đích tăng vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng được thực hiện bằng một trong các phương thức sau đây:

- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;

- Chào bán cổ phiếu cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

Trong đó, "không kể nhà đầu tư chuyển nghiệp" tức là không kể nhà đầu tư là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.

Để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

- Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Công ty đại chúng đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng phải cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp đặc biệt, thì điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng cũng được quy định linh hoạt và phù hợp theo. Ví dụ: chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực cơ sở vật chất, hạ tầng; Chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập doanh nghiệp mới trong lĩnh vực công nghệ cao....

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

538
Bài viết liên quan: