Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh

Doanh nghiệp nước ngoài phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam khi thuộc trong những trường hợp sau:

- Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của doanh nghiệp nước ngoài;

- Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam;

- Thay đổi người đứng đầu, tên gọi, nội dung hoạt động hoặc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Chi nhánh;

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh phải được nhanh chóng thực hiện trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh (theo Mẫu MĐ-7 Ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT) do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nước ngoài ký;

2. Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi theo từng trường hợp cụ thể:

- Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của doanh nghiệp nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của doanh nghiệp nước ngoài.

- Trường hợp Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài.

Trong 02 trường hợp này thì các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng Chi nhánh:

Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của chi nhánh.

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Chi nhánh;

+ Giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Chi nhánh đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

Các giấy tờ này phải dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh:

+ Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh doanh nghiệp có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;

+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài và địa điểm đặt trụ sở phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3. Bản chính Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Công Thương.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành (nội dung điều chỉnh hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) thì quy trình điều chỉnh giấy phép được thực hiện như sau:

- Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý điều chỉnh giấy phép thành lập Chi nhánh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

455