Đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Nếu sử dụng người lao động là công dân nước ngoài (sau đây gọi tắt là NLĐNN) không có giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền.

Còn NLĐNN làm việc không có giấy phép lao động (trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động) hoặc sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn thì sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Chính vì thế:

1. Khi giấy phép lao động của NLĐNN bị mất, bị hỏng.

2. Khi có sự thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động mà không thuộc các trường hợp thực hiện công việc "Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đã có giấy phép lao động"; như: Họ và tên của NLĐNN; Giới tính; Ngày, tháng, năm sinh; Quốc tịch; Số hộ chiếu; Địa điểm làm việc; Chức danh công việc; Thời hạn làm việc.

3. Khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất là 05 ngày nhưng không quá 45 ngày nữa là hết hạn và NLĐNN tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp với vị trí công việc đã ghi trong giấy phép - đây cũng là khoảng thời gian giới hạn mà doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho NLĐNN.

Thì, doanh nghiệp phải khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho NLĐNN đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó; bao gồm các giấy tờ sau:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH);

2. 02 ảnh màu (kích thước 04cm x 06cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

3. Giấy phép lao động đã được cấp – Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tùy trường hợp mà nộp 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực (nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam) của các giấy tờ sau:

4. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh cho những thay đổi ấy.

5. Trường hợp giấy phép lao động còn từ 05 đến 45 ngày nữa là hết hạn thì phải nộp:

5.1 Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp và có giá trị trong thời hạn 12 tháng, tính từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;

5.2 Và:

- Đối với NLĐNN là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh họ được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đó.

- Đối với NLĐNN di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Namvăn bản chứng minh họ đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng.

- Đối với NLĐNN thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế thì phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài sẽ làm việc tại Việt Nam.

- Đối với NLĐNN là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm.

- Đối với NLĐNN chào bán dịch vụ thì phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử họ vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

- Đối với NLĐNN làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thì phải có giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đối với NLĐNN chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại thì phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử NLĐNN vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ giải quyết cấp lại giấy phép lao động hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không đồng ý cấp lại giấy phép.

Giấy phép lao động cấp lại do bị mất, bị hỏng hay do hay đổi nội dung sẽ có thời hạn bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp còn từ 5 đến 45 ngày nữa là hết hạn sẽ tính theo thời hạn tương ứng của các trường hợp người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam nhưng tối đa là 02 năm.

Đối với trường hợp NLĐNN vào làm việc theo hình thức hợp đồng lao động; thì, sau khi được cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp và NLĐNN phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày dự kiến bắt đầu làm việc. Đồng thời, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Lưu ý:

Do có sự điều chỉnh khái niệm (điều kiện) thế nào là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật; cho nên, các trường hợp NLĐNN đã được cấp giấy phép lao động theo quy định của Nghị định 102/2013/NĐ-CP thì cần phải nộp thêm các giấy tờ chứng minh phù hợp với điều kiện hiện hành – xem chi tiết các khái niệm tại công việc Tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,754