Đặt in hóa đơn

Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các doanh nghiệp đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các doanh nghiệp.

Đối tượng được đặt in hóa đơn:

Doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn nhưng không sử dụng hóa đơn tự in; hoặc doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế sẽ được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được đặt in hóa đơn này trước khi đặt in hóa đơn lần đầu phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in. Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. 

Bên cạnh đó, trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và niêm yết công khai tại các cơ sở sử dụng hóa đơn - xem chi tiết tại công việc "Thông báo phát hành hóa đơn".

Doanh nghiệp có quyền quyết định mẫu hóa đơn đặt in, tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Hóa đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hóa đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định - xem chi tiết tại công việc " Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn";

- Doanh nghiệp phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.

Trường hợp doanh nghiệp đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thì cần lưu ý:

- Tên doanh nghiệp phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn;

- Các đơn vị trực thuộc đóng dấu (nếu có) hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

Một số vấn đề cần lưu ý đối với việc in hóa đơn đặt in:

- Tổ chức nhận in hóa đơn phải đảm bảo đủ điều kiện về đặt in hóa đơn theo quy định;

- Hợp đồng in hóa đơn phải được thể hiện bằng văn bản và thể hiện được: loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (bao gồm số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu, thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển sang sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp;

- Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức nhận in hóa đơn: thì khi tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải có quyết định in hóa đơn của đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung quy định như loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in có trách nhiệm thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định - xem chi tiết tại công việc "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

678
Bài viết liên quan: