Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được cập nhật và bổ sung bởi các văn bản ban hành theo thứ tự thời gian sau đây:

1. Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016.

2. Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012.

3. Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003.

4. Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000.

5. Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999.

6. Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996.

7. Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996.

8. Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

7,927
Bài viết liên quan: