TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Đăng ký lại ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hộ kinh doanh nhận chuyển nhượng ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải thực hiện thủ tục đăng ký lại trong 30 ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng.

Hộ kinh doanh bị hủy bỏ đăng ký do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ về ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định hoặc không thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Điều 6 của Thông tư 59/2015/TT-BCT và tái phạm sau khi đã được Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) nhắc nhở được đăng ký lại khi đã khắc phục hành vi vi phạm.

Quy trình đăng ký lại:

Bước 1: Hộ kinh doanh truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn "Đăng ký" và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn "Gửi đăng ký".

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ cung cấp cho hộ kinh doanh một tài khoản hoặc yêu cầu hộ kinh doanh bổ sung thông tin (hộ kinh doanh bổ sung thông tin theo yêu cầu) hoặc từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản của hộ kinh doanh (hộ kinh doanh phải tiến hành đăng ký lại).

Bước 3: Thực hiện theo trình tự sau:

- Đăng nhập vào tài khoản Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

- Chọn "Đăng ký ứng dụng CCDV";

- Chọn "Thêm mới đăng ký ứng dụng";

- Khai báo thông tin theo mẫu;

- Chọn "File đính kèm" để chuyển tab;

- Đính kèm file theo hướng dẫn;

- Hoàn tất bằng cách chọn "Gửi hồ sơ" ở đầu trang hoặc cuối trang.

Bước 4: Trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện tiếp Bước 5

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, hộ kinh doanh phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu. Nếu hộ kinh doanh không phản hồi trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và hộ kinh doanh phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 59/2015/TT-BCT).

2.Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

4. Quy chế quản lý hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa hộ kinh doanh với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại trên ứng dụng đó.

6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại hàng hóa, dịch vụ trên ứng dụng (nếu có).

7. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh.

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bản giấy, Bộ Công thương phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Xác nhận đăng ký và gửi qua địa chỉ email của hộ kinh doanh đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký.

- Nếu hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin đã khai báo trực tuyến: thông báo qua địa chỉ email mà hộ kinh doanh đã đăng ký để hộ kinh doanh hoàn chỉnh hồ sơ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

269
Công việc tương tự dành cho: