TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Khi thuộc các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại các Điều 14; 15; 16; 17; 18; 23 và 24 của Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hướng dẫn tại các Khoản 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18 và 21, Điều 103 của Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu, trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên của dự án, hạng mục, giai đoạn dự án hoặc dự án mở rộng.

Hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu bao gồm những giấy tờ như sau:

1. Công văn đề nghị đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu (Mẫu số 14/CVĐKDMMT/TXNK thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC): 01 bản chính;

2. Đăng ký mục hàng hoá được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số 13/ĐKDMMT/TXNK thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC): 02 bản chính;

3. Phiếu theo dõi, trừ lùi hàng hóa miễn thuế nhập khẩu (Mẫu số 15/PTDTL/TXNK thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC): 01 bản chính.

Doanh nghiệp tiến hành nhập thông tin đăng ký danh mục hàng hóa được miễn thuễ nhập khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 31 thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC và đính kèm các giấy tờ nêu trên thông qua Hệ thống Xử lý dữ liệu điện tử hải quan (VNACCS) theo hướng dẫn tại đây: Nghiệp vụ đăng ký danh mục miễn thuế; hoặc, tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan hải quan có thẩm quyền.

Nơi nộp hồ sơ:

- Cục Hải quan nơi doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư đối với dự án xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư; hoặc,

- Cục Hải quan nơi đóng trụ sở chính đối với dự án không xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư; hoặc,

- Cục Hải quan gần nhất đối với tỉnh, thành phố không có cơ quan hải quan.

Trong trường hợp Cục Hải quan quản lý hải quan đối với một số tỉnh thì ngoài các đơn vị nêu trên, Cục trưởng Cục Hải quan xem xét quyết định giao Chi cục Hải quan quản lý hải quan trên địa bàn tỉnh nơi có dự án đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký danh mục hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu đối với các dự án thuộc địa bàn tỉnh đó.

Doanh nghiệp xác định nơi nộp hồ sơ theo hướng dẫn như trên để xác định và điền mã cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai trên giao diện nhập thông tin của Hệ thống VNACCS.

Lưu ý:

- Danh mục hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu phải phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án được xây dựng một lần cho cả dự án;

Hoặc, được xây dựng theo từng giai đoạn thực hiện dự án, từng hạng mục công trình của dự án (nếu tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuật của dự án,… thể hiện dự án thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo từng hạng mục công trình);

Hoặc, được xây dựng theo từng tổ hợp, dây chuyền nếu hàng hoá là hệ thống tổ hợp dây chuyền thiết bị, máy móc.

- Trường hợp Danh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từng giai đoạn, cho từng hạng mục, công trình, tổ hợp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi thì doanh nghiệp được sửa đổi với điều kiện phải có chứng từ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan trước thời điểm nhập khẩu hàng hoá để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

5
Công việc tương tự dành cho: