Đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp chi trả tiền lương, tiền công có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân nếu thu nhập đến mức phải nộp thuế. Cá nhân đã có mã số thuế thì cung cấp cho doanh nghiệp, nếu chưa có thì cá nhân có thể tự đi đăng ký cấp mã số thuế và cung cấp cho doanh nghiệp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký thay.

Doanh nghiệp chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công một lần trong năm.

Đầu tiên, cá nhân gửi Văn bản ủy quyền và bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); hoặc bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) cho doanh nghiệp trả thu nhập.

Sau đó, doanh nghiệp trả thu nhập tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua doanh nghiệp chi trả thu nhập (theo mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế) và gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ: Doanh nghiệp tổng hợp và nộp theo tháng hoặc quý, nhưng chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, cơ quan thuế sẽ trả Thông báo danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế hoặc lý do chưa được cấp mã số thuế qua doanh nghiệp trả thu nhập bằng giấy hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Lưu ý:

Doanh nghiệp trả thu nhập phải thông báo mã số thuế cho từng cá nhân. Nếu chưa được cấp mã số thuế, cá nhân phải điều chỉnh, bổ sung thông tin để được cấp mã số thuế.

Trường hợp cá nhân có người phụ thuộc và đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua doanh nghiệp chi trả thu nhập, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thuế cùng với hồ sơ đăng ký người phụ thuộc. Xem chi tiết tại công việc "Đăng ký người phụ thuộc".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,701