TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Thay đổi tên công ty trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty
2 Thay đổi người đại diện theo Pháp luật trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về thay đổi người đại diện theo pháp luật Mẫu quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Mẫu biên bản họp của hội đồng quản trị về thay đổi người đại diện theo pháp luật
3 Thay đổi nội dung đăng ký thuế trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế của doanh nghiệp Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
4 Thay đổi thông tin người quản lý trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi thông tin nguời quản lý của doanh nghiệp Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
5 Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần Giấy đề nghị bổ sung thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu quyết định về việc thay đổi công đông là nhà đầu tư nước ngoài Mẫu biên bản họp về việc thay đổi công đông là nhà đầu tư nước ngoài
6 Thay đổi thông tin cổ đông là NĐT nước ngoài / người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
7 Chuyển đổi thành công ty TNHH MTV trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Danh sách người đại diện theo ủy quyền Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Mẫu hợp đồng tặng cho cổ phần Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty Mẫu điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
8 Chuyển đổi thành công ty TNHH nhiều thành viên trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH nhiều thành viên Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty Văn bản ủy quyền đại diện cho cá nhân của thành viên là tổ chức Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
9 Hợp nhất công ty trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp Nghị quyết thông qua hợp đồng hợp nhất Biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
10 Thông báo tạm ngừng kinh doanh trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh
11 Thông báo kinh doanh trở lại trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
13 Đăng ký hoạt động chi nhánh trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh trong nước Mẫu thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Mẫu quyết định của hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh Mẫu biên bản của hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
14 Thông báo mẫu dấu của chi nhánh trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của chi nhánh Mẫu Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của chi nhánh Mẫu Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của chi nhánh Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
16 Tạm ngừng hoạt động chi nhánh trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu thông báo về việc tạm ngừng hoạt động chi nhánh Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
17 Đăng ký thuế lần đầu trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu số 06/GTGT đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ để kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công văn đăng ký hình thức kế toán, chế độ kế toán và sử dụng hóa đơn Mẫu đăng ký trích khấu hao tài sản cố định Mẫu Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Tờ khai lệ phí môn bài Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán
18 Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Mẫu giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
19 Thông báo cho cơ quan thuế về việc đặt in hóa đơn lần đầu trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Hóa đơn giá trị gia tăng
20 Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong Công ty cổ phần Biểu mẫu: Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục
Thành viên