TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Public announcement of enterprise registration information Xem nội dung tiếng Việt

At the time of submission of the application for business registration (enterprise establishment, update of enterprise registration contents, etc.), single-member limited liability companies must request the public announcement of their enterprise registration contents on the National Business Registration Portal.

The required documents for application:

1. Request for public announcement of enterprise registration contents (the form in Appendix II-25 attached to Circular No. 02/2019/TT-BKHDT);

2. Letter of authorization if the person submitting the application and receiving the result is not the legal representative. This document does not need to be notarized or certified;

3. Valid copy of one of the identity documents of the person authorized to carry out the procedures (if any):

- For Vietnamese citizens: Unexpired Vietnamese ID card or Vietnamese passport.

- For foreigners: Unexpired foreign passport or an unexpired passport substitute.

Receiving authority: Business Registration Office - Department of Planning and Investment where the company has registered.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,693
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: