TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Announcing business registration information Xem nội dung tiếng Việt

The application for business registration (enterprise establishment, changes of business registration information etc.) shall be submitted together with the request for announcement of its business registration information on the National Business Registration Portal.

Required documents for application:

1. Request for announcement of business registration information (Appendix II-25 attached to Circular No.02/2019/TT-BKHDT).

2. Authorization letter if the person who submits the application and receives the result is not the legal representative. This document does not need to be notarized or certified.

3. Valid copies of one of the following ID papers of those who are authorized to apply for registration (if any):

- As for Vietnamese citizens:  Unexpired ID card or Vietnamese passport;

- As for foreigners: unexpired foreign passports or equivalent documents.

Receiving authority: the Business Registration Office - Department of Planning and Investment where the company is registered.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

3,659
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: