TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Chuyển nhượng - nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Để chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mà mình đang sở hữu, hộ kinh doanh phải đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tửchọn hồ sơ website đã đăng ký, đề nghị chấm dứt thông báo website hoặc gửi Văn bản đề nghị chấm dứt đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử về Cục thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, chỉ rõ lý do đề nghị chấm dứt đăng ký là chuyển nhượng.

Lưu ý: Nếu người thay mặt hộ kinh doanh thực hiện thủ tục không phải là chủ hộ thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Nếu hộ kinh doanh nhận chuyển nhượng website thương mại điện tử bán hàng từ chủ thể khác, sau khi bên chuyển nhượng đã thực hiện thủ tục chấm dứt đăng ký website, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký lại website đó theo trình tự sau:

Bước 1: Tạo tài khoản

Hộ kinh doanh truy cập Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn "Đăng ký" và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn "Gửi đăng ký".

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ cung cấp cho hộ kinh doanh một tài khoản hoặc yêu cầu hộ kinh doanh bổ sung thông tin (hộ kinh doanh bổ sung thông tin theo yêu cầu) hoặc từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản của hộ kinh doanh (hộ kinh doanh phải tiến hành đăng ký lại).

Lưu ý: Nếu hộ kinh doanh đã có tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử thì có thể bỏ qua 2 bước trên và bắt đầu thực hiện thủ tục đăng ký lại từ bước 3.

Bước 3: Thực hiện theo trình tự sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

2. Chọn "Đăng ký website CCDV";

3. Chọn "Thêm mới đăng ký website";

4. Khai báo thông tin theo mẫu;

5. Chọn "File đính kèm" để chuyển tab;

6. Đính kèm file theo hướng dẫn;

7. Hoàn tất bằng cách chọn "Gửi hồ sơ" ở đầu trang hoặc cuối trang.

Bước 4: Trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện tiếp Bước 5.

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, hộ kinh doanh phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu. Nếu hộ kinh doanh không phản hồi trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và hộ kinh doanh phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) về Cục thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT);

2. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (nếu có);

3. Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

5. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

6. Các điều kiện giao dịch chung trên website (nếu có);

7. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh.

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bản giấy, Bộ Công thương phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Xác nhận đăng ký và gửi qua địa chỉ email của hộ kinh doanh đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký.

- Nếu hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin đã khai báo trực tuyến: thông báo qua địa chỉ email mà hộ kinh doanh đã đăng ký để hộ kinh doanh hoàn chỉnh hồ sơ.

Thông tin về website sẽ được đưa vào danh sách website thương mại điện tử đã thông báo để công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, bao gồm:

- Tên và loại hình website theo đăng ký;

- Tên hộ kinh doanh và thông tin liên hệ của hộ kinh doanh;

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

239
Công việc tương tự dành cho: