Chuyển đổi nhà đăng ký tên miền Việt Nam

Doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau không được chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền:

- Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày tên miền được đăng ký mới;

- Trong vòng 30 ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng, trừ trường hợp doanh nghiệp đã nộp phí duy trì tên miền;

- Tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm;

- Tên miền đang bị tạm ngừng;

- Tên miền đang có tranh chấp.

Doanh nghiệp không thuộc các trường hợp trên đang quản lý, sử dụng tên miền có nhu cầu chuyển đổi nhà đăng ký tên miền Việt Nam và đạt được thỏa thuận thống nhất với nhà đăng ký đang quản lý tên miền và nhà đăng ký mà doanh nghiệp dự định chuyển đến thì có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi nhà đăng ký tên miền tại Việt Nam.

Thời điểm được phép chuyển đổi nhà đăng ký tên miền Việt Nam: sau 60 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới và chậm nhất là 31 ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng. Trong 30 ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng, doanh nghiệp phải nộp phí duy trì tên miền rồi mới được chuyển đổi nhà đăng ký tên miền.

Quy trình chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn”:

1. Lựa chọn và liên hệ với Nhà đăng ký muốn chuyển đến (nhà đăng ký mới) để xác nhận đồng thuận, hoàn thiện các hồ sơ có thể có theo quy định của nhà đăng ký.

2. Liên hệ với Nhà đăng ký hiện tại để xác thực đồng thuận cho việc chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền của mình. Nhà đăng ký hiện tại sẽ cung cấp cho doanh nghiệp đoạn mã xác thực để doanh nghiệp cung cấp cho nhà đăng ký mới.

3. Sau khi tên miền đã được chuyển đổi nhà đăng ký thành công, doanh nghiệp kiểm tra thông tin nhà đăng ký quản lý tên miền của mình tại đây.

Lưu ý:

Theo nguyên tắc, doanh nghiệp không mất phí khi chuyển đổi nhà đăng ký. Sau khi chuyển đổi nhà đăng ký, thông tin về ngày hết hạn của tên miền sẽ không thay đổi. Quá trình chuyển đổi nhà đăng ký sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tên miền.

- Người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ với Nhà đăng ký tên miền nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

743