TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp khi thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Hồ sơ để Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản chính);

2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao);

3. Các giấy tờ quy định tương ứng với loại hình doanh nghiệp mà hộ kinh doanh chuyển đổi. Cụ thể:

- Thành phần hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên _ Xem chi tiết tại công việc: Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân _ Xem chi tiết tại công việc: Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

- Thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên _Xem chi tiết tại công việc: Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

- Thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phầnXem chi tiết tại công việc: Đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Thành phần hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh _ Xem chi tiết tại công việc: và Đăng ký thành lập công ty hợp danh.

4. Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đối với trường hợp hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng kí doanh nghiệp. (Văn bản ủy quyền cho cá nhân đó không cần công chứng, chứng thực)

Cách thức _ Nơi nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hộ kinh doanh được bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc kế tiếp. 

Hiện nay, hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thì không cần làm thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh rồi mới đăng kí thành lập doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tự cập nhật hồ sơ sang cơ quan đăng kí kinh doanh cấp huyện mà hộ kinh doanh trước đó đã đăng kí để chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

547