Tra cứu danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Tra cứu mã HS là tiện ích được thiết kế nhằm giúp Quý khách hàng nắm được danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (tra cứu mã hàng hóa, mô tả hàng hóa).

MÔ TẢ HÀNG HOÁ
Phần I ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Ghi chú:

1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non.

2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm “được làm khô” cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh.

Chương 1 ĐỘNG VẬT SỐNG
Ghi chú:

1. Chương này bao gồm tất cả các loại động vật sống trừ:

 

(a) Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, thuộc nhóm 03.01, 03.06, 03.07 hoặc 03.08;

(b) Vi sinh vật nuôi cấy và các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.02; và

(c) Động vật thuộc nhóm 95.08: bầy thú thuộc rạp xiếc, bầy thú hoặc động vật làm trò lưu động tương tự khác.

Động vật chết trên đường vận chuyển được phân loại vào các nhóm từ 02.01 đến 02.05, 02.07 hoặc 02.08, nếu chúng là những động vật ăn được thích hợp dùng làm thức ăn cho người. Trong trường hợp khác, chúng được phân loại trong nhóm 05.11.

0102 Động vật sống họ trâu bò.
Ghi chú:

Nhóm này bao gồm tất cả các loại trâu bò, phân họ Bovinae, nuôi hoặc hoang và dù mục đích sử dụng thế nào (vd, dự trữ, chăn nuôi, vỗ béo, nhân giống, làm thịt).

- Trâu:
Ghi chú:

Loại này bao gồm các loại động vật thuộc giống Bubalus, Syncerus Bison. Có thể kể ra:

(A) Các động vật thuộc giống Bubalus, kể cả trâu Ấn Độ hoặc trâu nước (Bubalus bubalus), trâu châu Á hoặc arni (Bubalus arni) và trâu Nhật Bản (Celebese anoa) hoặc trâu lùn (Bubalus depressicornis hoặc Anoa depressicornis).

(B) Trâu Châu Phi giống Syncerus, như trâu lùn (Syncerus nanus) và trâu to Cafrarian (syncerus Caffer).

(C) Động vật giống Bison, như bò rừng bison Châu Mỹ (Bison Bison) hoặc "trâu" và bò rừng bison châu Âu (Bison bonacus).

(D) "Beffalo" (giống lai giữa giống bò rừng bison và bò nuôi).

01023900 - - Loại khác