Tra cứu danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Tra cứu mã HS là tiện ích được thiết kế nhằm giúp Quý khách hàng nắm được danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (tra cứu mã hàng hóa, mô tả hàng hóa).

MÔ TẢ HÀNG HOÁ
Phần I ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Ghi chú:

1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non.

2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm “được làm khô” cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh.

Chương 2 THỊT VÀ PHỤ PHẨM DẠNG THỊT ĂN ĐƯỢC SAU GIẾT MỔ
Ghi chú:

Chương này bao gồm thịt cả con (tức là thân động vật hoặc không có dầu), một nửa con (tức là thân động vật bổ dọc làm đôi), một phần tư con, từng miếng, v..v.., phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, bột mịn và bột thô của thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ của tất cả các loài động vật (trừ cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác - Chương 3), thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

Thịt và phụ phẩm dạng thịt không phù hợp hoặc không thích hợp dùng làm thức ăn cho người bị loại trừ (nhóm 0511). Bột mịn, bộ thô và viên từ thịt hoặc phụ phẩm sau giết mổ, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người cũng bị loại trừ (nhóm 2301).

Nhìn chung phụ phẩm sau giết mổ có thể chia thành bốn loại:

(1) Chủ yếu làm thức ăn cho người (vd, đầu và những phần của đầu (bao gồm cả tai), chân, đuôi, tim, lưỡi, thịt hông (thick skirts, thin skirts), mang ruột (cauls), cổ họng, ức).

(2) Chỉ dùng làm chế phẩm của các mặt hàng dược phẩm (vd, túi mật, ao tuyến thượng thận, nhau thai).

(3) Có thể dùng làm thức ăn cho người hoặc làm chế phẩm của các mặt hàng dược phẩm (vd, gan, bầu dục, phổi, óc, tụy, lá lách, tủy sống, buồng trứng, dạ con, tinh hoàn, vú, tuyến giáp, tuyên yên).

(4) Như là da, có thể dùng làm thức ăn cho người cũng như dùng vào mục đích khác (ví dụ, sản xuất da thuộc).

Phụ phẩm sau giết mổ nêu tại đoạn (1), tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói, vẫn được phân loại vào Chương này, trừ trường hợp không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, thì phân loại vào nhóm 0511.

Phụ phẩm sau giết mổ nêu tại đoạn (2) được phân loại vào nhóm 05.10 nếu chúng ở dạng tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác và trong nhóm 30.01 nếu chúng ở dạng được làm khô.

Phụ phẩm sau giết mổ nêu tại đoạn (3) được phân loại như sau:

(a) Vào nhóm 0510 nếu chúng được bảo quản tạm thời làm chế phẩm của các mặt hàng dược pahamr (vd, bằng glycerol, aceton, rượu, fomandehit, natri borat).

(b) Vào nhóm 3001 nếu chúng ở dạng được làm khô.

(c) Vào chương 2 nếu thích hợp dùng làm thức ăn cho người, tuy nhiên phân loại vào nhóm 05.11 nếu không thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

Phụ phẩm sau giết mổ nêu tại đoạn (4) được phân loại vào Chương 2 khi chúng thích hợp dùng làm thức ăn cho người hoặc thường vào nhóm 0511 hoặc Chương 41 nếu chúng không thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

Ruột, bong bóng và dạ dày của động vật (trừ của cá), có hoặc không ăn được, được phân loại vào nhóm 05.04.

Mỡ động vật để riêng bị loại trừ (Chương 15) (trừ mỡ lợn không dính nạc và mỡ gia cầm không nấu chảy, chưa chiết hoặc ép, chúng được phân loại vào nhóm 0209 ngay cả khi chúng chỉ phù hợp dùng trong công nghiệp), nhưng mỡ dính vào nhóm 0209 ngay cả khi chúng chỉ phù hợp dùng trong công nghiệp), nhưng mỡ dính vào động vật hoặc dính nạc được xem như là một phần của thịt.

Phân biệt giữa thịt và phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ trong Chương này và những sản phẩm Chương 16

Chương này bao gồm thịt và phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ chỉ ở các dạng sau, dù trước đó chúng đã hoặc chưa được tráng nước sôi hoặc xử lý tương tự, nhưng không được nấu:

(1) Tươi (bao gồm thịt và phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, được đóng gói cùng với muối nhằm bảo quản tạm thời trong khi vận chuyển).

(2) Được ướp lạnh, tức là được giảm nhiệt thông thường đến khoảng 0oC, không dẫn đến đông lạnh.

(3) Được đông lạnh, tức là làm lạnh dưới mức đóng băng cho đến khi đông lạnh toàn phần.

(4) Được muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói.

Thịt và phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ ở dạng như đã liệt kê từ Mục (1) đến (4) ở trên vẫn được phân loại vào Chương này dù chúng được làm mềm bằng enzyme protein phân giải hay không (ví dụ, papain), hoặc nếu chúng được cắt, chặt hoặc xay (nghiền). Thêm vào đó, sự pha trộn hoặc kết hợp các sản phẩm thuộc các nhóm khác nhau của Chương này (ví dụ: thịt gia cầm thuộc nhóm 0207 được bọc mỡ lợn thuộc nhóm 0209) cũng thuộc Chương này).

Thịt và phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ không thuộc bất cứ nhóm nào của Chương này được phân loại vào Chương 16, vd:

(a) Xúc xích hoặc sản phẩm tương tự, chín hoặc chưa chín (nhóm 1601).

(b) Thịt và phụ phẩm dạng thịt được nấu bằng bất cứ cách nào (luộc chín, hấp chín, nướng, rán hoặc quay), hoặc được chế biến hoặc bảo quản bởi bất cứ phương pháp nào không nêu trong Chương này, bao gồm cả thịt và phụ phẩm dạng thịt chỉ bao bột hoặc vụn bánh mì, thêm nấm hoặc ướp gia vị (ví dụ: hạt tiêu và muối), bao gồm cả pate và pate gan (nhóm 1602).

Chương này cũng bao gồm thịt và phụ phẩm dạng thịt thích hợp dùng làm thức ăn cho người, dù chưa được nấu chín hoặc chưa chín, ở dạng bột mịn hoặc bột thô.

Cần lưu ý là thịt và phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ trong Chương này vẫn được phân loại vào Chương này ngay cả khi được đóng bao bì kín khí (ví dụ: thịt làm khô đựng trong hộp). Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các sản phẩm đóng gói bằng cách này, được phân loại vào Chương 16, nếu chúng đã được chế biến hoặc bảo quản khác với những phương pháp nêu tại các nhóm của Chương này.

Tương tự, thịt và các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ của Chương này vẫn được phân loại vào Chương này (vd, thịt tươi hoặc ướp lạnh của động vật họ trâu bò) khi chúng được đóng gói bằng Phương pháp đóng gói điều chỉnh không khí - Modified Atmospheric Packaging (MAP). Trong phương pháp MAP, không khí bao quanh sản phẩm được thay đổi hay kiểm soát (vd, bằng cách loại bỏ hoặc giảm hàm lượng oxy và thay bằng hay làm tăng hàm lượng nitơ hoặc cacbon dioxide).

Chương này không bao gồm:

(a) Những sản phẩm thuộc loại đã được mô tả trong các nhóm 02.01 đến 02.08 hoặc 02.10, nhưng không thích hợp làm thức ăn cho người;

(b) Ruột, bong bóng hoặc dạ dày của động vật (nhóm 05.04) hoặc tiết động vật (nhóm 05.11 hoặc 30.02); hoặc

(c) Mỡ động vật, trừ các sản phẩm của nhóm 02.09 (Chương 15).

0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
Ghi chú:

Phụ phẩm ăn được sau giết mổ thuộc nhóm này bao gồm: đầu và những bộ phận của đầu (gồm cả tai), chân, đuôi, tim, vú, gan, bầu dục, ức tụy, óc, phổi, cổ họng, móng, thịt hông (thick skirts, thin skirts), lá lách, lưỡi, màng ruột, tủy sống, da làm thực phẩm, những bộ phận sinh sản (ví dụ, dạ con, buồng trứng và tinh hoàn), tuyến giáp, tuyến yên. Về những nguyên tác dùng để phân loại các phụ phẩm ăn được, xem Chú giải tổng quát của Chương này.

- Của động vật họ trâu bò, đông lạnh:
02062100 - - Lưỡi