TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Xem nội dung tiếng Anh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký hộ kinh doanh để thông báo về việc chấm dứt hoạt động.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh (mẫu Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Quyết định về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  của cá nhân thành lập/ các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh.

4. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc chấm dứt hoạt động đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;

5. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

6. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh

Lưu ý:

- Khi thực hiện chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh phải đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

- Trong trường hợp hộ kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động để chuyển đổi lên doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể thực hiện thủ tục giải thể trước sau đó làm các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh thành lập doanh nghiệp hoặc có thể thực hiện song song cả hai.

Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và hoạt động mà hộ kinh doanh sau khi chấm dứt hoạt động, lựa chọn thành lập doanh nghiệp theo loại hình phù hợp (Tham khảo công việc: Đăng ký thành lập doanh nghiệp).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

606
Công việc tương tự dành cho: