TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Updating business registration information Xem nội dung tiếng Việt

Every multi-member limited liability company shall update the following information on its certificate of business registration: phone number, fax number, email address, website, new address due to relocation, information on the ID card and address of the individual on the Certificate of business registration.

The addition of the company’s phone number to the application for business registration is compulsory (Otherwise, the application for update of business registration information shall be invalid).

Required documents for application:

1. Notification of update of business registration information (Appendix II-5 attached to Circular No.02/2019/TT-BKHDT).

2. Letter of authorization if the person who submits the application and receives the result is not the legal representative. This document does not need to be notarized or certified;

3. Valid copies of one of the following ID papers of those who are authorized to carry out the procedure (if any):

- As for Vietnamese citizens: Unexpired ID card or Vietnamese passport;

- As for foreigners: unexpired foreign passport or equivalent documents.

Receiving authority: the Business Registration Office - Department of Planning and Investment where the company is registered.

Processing time: Not more than 03 working days after receiving the valid application

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

2,177
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: