Cấp lại văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Doanh nghiệp là chủ bằng bảo hộ có quyền đề nghị Cục Trồng trọt cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trong các trường hợp sau:

1. Bằng bảo hộ bị mất;

2. Bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được.

Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ đề nghị Cục Trồng trọt cấp lại Bằng bảo hộ thông qua hình thức:

- Trực tiếp.

- Qua đường bưu điện. 

- Hoặc qua mạng công nghệ thông tin.

Xem chi tiết tại "Hướng dẫn cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng qua mạng công nghệ thông tin".

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai yêu cầu cấp lại Bằng bảo hộ Giống cây trồng (mẫu tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT);

2. Tài liệu pháp lý chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ chủ bằng bảo hộ giống cây trồng đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu hoặc sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo hộ;

3. Bản chính bằng bảo hộ giống cây trồng (trừ trường hợp bằng bị mất); 

4. Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

Nơi nộp hồ sơ: tại Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt, địa chỉ: số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội, điện thoại: (04) 38435182, fax: (04) 37342844, email: pvpvietnam@mard.gov.vn, website: pvpo.mard.gov.vn.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt quyết định cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng và trả kết quả cho người đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người đăng ký và nêu rõ lý do

Lưu ý: Trường hợp có ý kiến phản đối việc cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng của người thứ ba, việc xử lý ý kiến thực hiện theo các quy định tại Điều 184 Luật Sở hữu trí tuệ.

Bằng bảo hộ giống cây trồng cấp lại được cấp sau 30 ngày kể từ ngày đăng tải quyết định cấp lại trên Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Bằng bảo hộ giống cây trồng cấp lại phải được giữ nguyên số bằng và ghi rõ nội dung “cấp lại” tại góc trái phía dưới của bằng bảo hộ.”

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

712