Cấp lại văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Người yêu cầu là chủ bằng bảo hộ có quyền đề nghị Cục Trồng trọt cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trong các trường hợp sau:

1. Bằng bảo hộ bị mất;

2. Bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được.

Cách thức thực hiện:

Người yêu cầu có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ đề nghị Cục Trồng trọt cấp lại Bằng bảo hộ thông qua hình thức:

- Trực tiếp.

- Qua đường bưu điện. 

- Hoặc qua mạng công nghệ thông tin.

Xem chi tiết tại "Hướng dẫn cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng qua mạng công nghệ thông tin".

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai yêu cầu cấp lại Bằng bảo hộ Giống cây trồng (mẫu tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT);  

2. Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

3. Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt;

4. Bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ.

Nơi nộp hồ sơ: tại Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt, địa chỉ: số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội, điện thoại: (04) 38435182, fax: (04) 37342844, email: pvpvietnam@mard.gov.vn, website: pvpo.mard.gov.vn.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Trồng trọt xác định tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ, gửi yêu cầu bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục trưởng Cục trồng trọt ký quyết định cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia. Trường hợp không giải quyết, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng bị lỗi do Cục Trồng trọt thì Cục Trồng trọt phải cấp lại Bằng bảo hộ trong 03 ngày làm việc kể từ ngày được yêu cầu (không thu lệ phí cấp lại Bằng bảo hộ).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

958