Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Người lao động bị mất, hư hỏng sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc có thay đổi nội dung thông tin (họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch của người lao động; điều chỉnh nội dung) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải làm thủ tục đăng ký cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT.

Doanh nghiệp sẽ kiểm tra những giấy tờ cần thiết nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc BHXH nơi chi nhánh hoạt động đối với chi nhánh để giải quyết việc cấp lại và điều chỉnh này.

Trường hợp cấp lại do bị mất, hỏng, thay đổi sổ, gộp sổ BHXH thì cần những giấy tờ sau:

1. Tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-BHXH);

2. Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH;

3. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Trường hợp cấp lại do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH thì cần những giấy tờ sau:

1. Tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-BHXH);

2. Trường hợp thay đổi nơi làm việc: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc;

3. Trường hợp điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; điều chỉnh ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu;

Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

4. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

5. Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn (nếu có) (theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH);

6. Trường hợp ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995: Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ bảo hiểm xã hội trong Mục 1,2 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Cơ quan BHXH sẽ giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH thì sẽ giải quyết trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ .

Đối với trường hợp cấp lại thẻ BHYT:

- Trường hợp không thay đổi thông tin: sẽ giải quyết trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, từ ngày 01/01/2019 trở đi việc cấp lại thẻ BHYT sẽ được giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp thay đổi thông tin: giải quyết trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

8,300
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: