TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Reissuance of enterprise registration certificate Xem nội dung tiếng Việt

In case the enterprise registration certificate is lost, damaged, or otherwise destroyed, the partnership must submit an application for reissuance of the enterprise registration certificate.

Required documents for application:

1. The application form for reissuance of enterprise registration certificate (the form in the Appendix II-20 attached to the Circular No. 02/2019/TT-BKHDT);

2. The authorization letter if the partnership's legal representative authorizes another person to submit documents and receive processing results thereof.  The authorization letter is not required to be certified or notarized.

3. A legitimate copy of one of the personal identification papers of the person who is authorized to follow required procedures (if any):

- If the authorized person is a Vietnamese citizen: unexpired citizen identity card or ID card or Vietnamese passport.

- If the authorized person is a foreigner: unexpired foreign passport or an equivalent document.

Recieving authority:  The Business Registration Office - Department of Planning and Investment where the partnership was registered.

Processing duration:  Within 03 (three) working days from the receipt of satisfactory documents.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

562
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan: