TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Re-issuance of enterprise registration certificate Xem nội dung tiếng Việt

A joint-stock company must request re-issuance of its business registration certificate immediately if such certificate is lost, burnt, torn or destroyed via other means.

Required documents for application:

1. Request for re-issuance of enterprise registration certificate (the form in Appendix II-20 attached to the Circular No. 02/2019/TT-BKHDT);

2. Authorization letter if the person submitting the application and receiving the result is not the legal representative. This document does not need to be notarized or certified.

3. Valid copy of one of the identity documents of the person authorized to carry out the procedure (if any):

- For Vietnamese citizens: Unexpired Vietnamese ID card or Vietnamese passport.

- For foreigners: Unexpired foreign passport or an unexpired passport substitute.

Receiving authority: Business Registration Office - Department of Planning and Investment where the company has registered.

Processing duration: Within three (03) business days, starting from the date of receipt of the complete and valid application. 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,179
Bài viết liên quan: