Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ

Chất phóng xạ là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã hạt nhân, chuyển mức năng lượng hạt nhân, có hoạt độ phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ lớn hơn mức miễn trừ.

Tổ chức có đủ các điều kiện sau đây thì được giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Tiến hành sản xuất, chế biến chất phóng xạ phù hợp với chức năng hoạt động;

- Có đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp;

- Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc sản xuất, chế biến chất phóng xạ theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử;

- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Khai báo chất phóng xạ:

- Tổ chức trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ phải khai báo với Cục an toàn bức xạ và hạt nhân

- Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ thì được miễn thủ tục khai báo.

Trước khi xin cấp phép, tổ chức phải lập báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sản xuất, chế biến chất phóng xạ. Thủ tục xin cấp phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ được tiến hành như sau:

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (mẫu 01-II/ATBXHN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (mẫu 01-I/ATBXHN Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

3. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sản xuất, chế biến chất phóng xạ (mẫu 03-III/ATBXHN Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

4. Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;

5. Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;

6. Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn và nhân viên đảm nhiệm công việc được quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật năng lượng nguyên tử. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư này cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Nơi nộp hồ sơ: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Thời hạn giải quyết: sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ có thời hạn 03 năm.

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,105
Công việc tương tự: