Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Tổ chức có nhu cầu tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải lập Danh sách người tham gia tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật gửi đến Cục Bảo vệ thực vật.

Máy bay không người lái phun thuốc BVTV

(Hình từ internet)

1. Nội dung tập huấn:

- Các quy định của pháp luật hiện hành về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;

- An toàn trong bảo quản, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;

- Quy trình khảo nghiệm hiệu lực sinh học và khảo nghiệm xác định thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật;

- Xử lý số liệu, lưu giữ số liệu, báo cáo kết quả khảo nghiệm.

2. Cách thức đăng ký danh sách tập huấn: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật đăng ký danh sách người tham gia trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến với Cục Bảo vệ thực vật.

3. Thời gian tập huấn: 04 ngày.

Căn cứ kết quả kiểm tra sau khi tập huấn, Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

592