TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Các trường hợp giảm thuế khoán

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sẽ được giảm thuế trong các trường hợp sau:

1. Hộ kinh doanh ngừng/nghỉ kinh doanh

Để được giảm mức thuế khoán phải nộp đối với hộ kinh doanh có thời gian ngừng / nghỉ kinh doanh thì hộ kinh doanh đó phải thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp được biết.

Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào khoản thời gian thông báo của hộ kinh doanh để xác định số tiền thuế khoán được giảm.

Việc tạm ngừng kinh doanh Hộ kinh doanh phải làm Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Mẫu phụ lục III.4 Ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHDT).

Số tiền thuế khoán được giảm được xác định dựa trên thời gian ngừng / nghỉ kinh doanh, cụ thể:

Thời gian ngừng / nghỉ kinh doanh

Số thuế được giảm

(dựa trên số thuế của quý)

Trọn 01 tháng (từ ngày mùng 1 đến ngày cuối cùng của tháng)

1/3

Trọn 02 tháng trở lên

2/3

Trọn quý

Toàn bộ

Trường hợp hộ kinh doanh ngừng / nghỉ kinh doanh không trọn tháng thì không được giảm thuế khoán phải nộp.

Ví dụ : Hộ kinh doanh A có số thuế khoán phải nộp của năm 2017 là 12 triệu đồng, tương ứng 1 quý phải nộp là 3 triệu đồng. Hộ kinh doanh A có nghỉ kinh doanh liên tục từ ngày 20 tháng 02 đến hết ngày 20 tháng 6. Thời gian nghỉ kinh doanh được tính tròn tháng của Hộ kinh doanh A là tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Vậy số thuế được giảm do nghỉ kinh doanh của Hộ kinh doanh A như sau: quý I được giảm 1/3 số thuế khoán phải nộp tương ứng 1 triệu đồng; quý II được giảm 2/3 số thuế khoán phải nộp tương ứng 2 triệu đồng.

2. Hộ kinh doanh bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo

Trường hợp hộ kinh doanh bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì có thể gửi Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế (theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) đến cơ quan thuế để được miễn giảm mức thuế khoán phải nộp.

Việc thông báo phải được thực hiện chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ miễn (giảm) thuế để xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

3. Hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi hình thức khai thuế

Hộ kinh doanh đang nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu chuyển đổi hình thức khai thuế theo từng lần phát sinh thì cơ quan thuế chấm dứt quản lý thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán và thực hiện thủ tục giảm thuế khoán theo hướng dẫn như với trường hợp ngưng / nghỉ kinh doanh nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

506