Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong Công ty Cổ Phần

chứng từ khấu trừ thuế

Hình từ Internet

Ngày 12/07/2022, Tổng cục Thuế có Công văn số 2455/TCT-DNNCN hướng dẫn về việc triển khai, vận hành chứng từ điện tử, cụ thể:

- Từ 01/07/2022, công ty cổ phần chi trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Công ty cổ phần khấu trừ thuế phải tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử, không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến Cơ quan Thuế.

- Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ điện tử, các công ty cổ phần có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo hình thức tự phát hành (là các chứng từ tự in theo Thông tư 37/2010/TT-BTC đã thông báo phát hành trước ngày 01/07/2022) hoặc đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ do Cơ quan Thuế cấp thì tiếp tục sử dụng.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, các công ty cổ phần chi trả thu nhập không phải thực hiện thủ tục báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế với cơ quan thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

14,981
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: