Báo cáo sử dụng lao động định kỳ 6 tháng và hằng năm

Định kỳ 06 thánghằng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH) đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi mình đặt trụ sở, chi nhánh và văn phòng đại diện.

Báo cáo 06 tháng đầu năm:

Nộp trước ngày 25 tháng 05

Báo cáo cuối năm:

Nộp trước ngày 25 tháng 11 của năm đó.

Số lượng người lao động khai trình không bao gồm những người đang thử việc.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

4,208
Bài viết liên quan: