Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Giấy phép thiết lập mạng xã hội

Trước ngày 15/01 hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Giấy phép thiết lập mạng xã hội (theo Mẫu 04 ban hành kèm Thông tư 09/2014/TT-BTTTT) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trước ngày 15/01 hàng năm.

Song song đó, khi Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) hoặc Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở có yêu cầu, doanh  nghiệp phải thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu đó.

Hình thức gửi báo cáo: nộp trực tiếp hoặc gửi báo cáo qua đường bưu điện.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,022