Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi

Doanh nghiệp có thể thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Ví dụ: Bán hàng có kèm theo tem cào, phiếu bốc thăm trúng thưởng.

Trước khi tổ chức thực hiện khuyến mại, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại hoặc Bộ Công thương - xem chi tiết tại công việc " Đăng ký thực hiện khuyến mại". Doanh nghiệp chỉ được quyền tổ chức chương trình khuyến mại này khi có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, phải công khai các thông tin dưới đây với khách hàng:

1. Tên của hoạt động khuyến mại;

2. Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

3. Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

4. Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

5. Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện.

Bằng các cách thức sau:

- Đối với hàng hóa: tại địa điểm bán và nơi bày bán; trên hàng hoá hoặc bao bì hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

- Đối với dịch vụ: tại địa điểm cung ứng hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với dịch vụ khi dịch vụ được cung ứng.

Khi áp dụng hình thức khuyến mại này thì doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về hạn mức tối đa của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, cụ thể: tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Doanh nghiệp phải tổ chức công khai khi xác định kết quả trong chương trình này, việc xác định kết quả trúng thưởng phải được thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng và phải được lập thành biên bản.

Việc xác định cá nhân / tổ chức trúng thưởng phải dựa vào bằng chứng xác định trúng thưởng. Bằng chứng xác định trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Được thể hiện dưới dạng vật chất (vé số, phiếu, thẻ dự thưởng; phiếu rút thăm, bốc thăm, quay số; thẻ, tem, phiếu cào; tem, phiếu trúng thưởng; nắp, nút, đáy, vỏ, thân của bao bì sản phẩm hoặc của sản phẩm; chính giải thưởng) hoặc thông điệp dữ liệu (tin nhắn; thư điện tử; mã code, mã giao dịch, mã khách hàng, mã sản phẩm) hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương để làm căn cứ cho việc xác định trúng thưởng qua cách thức ngẫu nhiên;

- Có hình thức khác với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành và không được sử dụng kết quả xổ số của Nhà nước để làm kết quả xác định trúng thưởng.

Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa (gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự), thì doanh nghiệp thực hiện khuyến mại phải thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hoá cho Sở Công Thương nơi thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa trước khi thực hiện.

Khi xác định được người trúng thưởng thì doanh nghiệp phải tiến hành công bố kết quả trúng thưởng và trao giải thưởng trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mại.

Trong trường hợp hết thời hạn trao thưởng nhưng không có người nhận hoặc doanh nghiệp không xác định được người trúng thưởng thì giải thưởng đó coi như không có người trúng thưởng và doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng, doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại với Sở Công thương nơi đăng ký thực hiện chương trình. Xem chi tiết tại công việc: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

710