TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Bán doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, do đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự bán doanh nghiệp của mình mà không cần thông qua bất cứ ý kiến của một cá nhân / tập thể nào khác.

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như sau:

Chủ doanh nghiệp tư nhân và người mua doanh nghiệp ký kết Hợp đồng mua bán doanh nghiệp. 

Lưu ý: Chủ doanh nghiệp tư nhân trước khi chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng lao động. 

Người mua doanh nghiệp phải Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Xem chi tiết công việc: Thông báo thay đổi chủ sở hữu

Tham khảo: Mẫu hợp đồng bán doanh nghiệp tư nhân

Sau khi chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân kế tiếp có trách nhiệm tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động hiện có.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mới không muốn tiếp tục sử dụng người lao động cũ, cho thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Đối với người lao động đã làm việc thường xuyên tại doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên thì mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương, nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương. Xem chi tiết tại công việc: Phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm.

Đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trước đó (người bán) thì sau khi bán doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

464
Bài viết liên quan: