Bán doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, do đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự bán doanh nghiệp của mình mà không cần thông qua bất cứ ý kiến của một cá nhân / tập thể nào khác.

Chủ doanh nghiệp tư nhân và người mua doanh nghiệp ký kết Hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Sau đó người mua doanh nghiệp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) có chữ ký của người bán và người mua doanh nghiệp tư nhân

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua doanh nghiệp tư nhân:

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

+ Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán

Thời hạn làm việc: Trong vòng 03 ngày (trong trường hợp hồ sơ hợp lệ).

Lưu ý: Chủ doanh nghiệp tư nhân trước khi chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Sau khi chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân kế tiếp có trách nhiệm tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động hiện có.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mới không muốn tiếp tục sử dụng người lao động cũ, cho thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Đối với người lao động đã làm việc thường xuyên tại doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên thì mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương, nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Xem chi tiết tại công việc: Phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm.

Đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trước đó (người bán) thì sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

710
Bài viết liên quan: