Tổng hợp 13 thay đổi trong đăng ký kinh doanh năm 2019

10:22 08/04/19

Thủ tục đăng ký kinh doanh 2019 có nhiều sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, trong đó có 13 thay đổi nổi bật mà doanh nghiệp phải biết nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc khi đăng ký kinh doanh.

 

STT

Nội dung thay đổi

Quy định

Công việc pháp lý

1

Thay đổi loạt biểu mẫu về đăng ký kinh doanh 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp, trong đó, thay thế tất cả các biểu mẫu cũ.

Biểu mẫu

2

Áp dụng Hệ thống mã ngành kinh tế mới

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg.

Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

3

Nộp và nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký để nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

4

Văn bản ủy quyền không bắt buộc công chứng, chứng thực

 

Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Văn bản ủy quyền

5

Không buộc phải đóng dấu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

 

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

6

Sắp bãi bỏ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 55 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã bỏ nội dung “trả phí theo quy định”.

Ngoài ra, chỉ thị 09/CT-TTg yêu cầu Bộ KH&ĐT nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP để đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh, trong đó có việc bãi bỏ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Hiện nay mức thu phí là 300.000 đồng/lần).

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

7

Đơn giản hóa hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 

Hiện nay, trong hồ sơ đề nghị thành lập công ty TNHH 1 thành viên không còn yêu cầu nộp Điều lệ của chủ sở hữu, chỉ cần nộp bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

8

Thông báo mẫu dấu qua mạng không cần nộp hồ sơ giấy

Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông báo mẫu con dấu

9

Được chuyển loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Chuyển đổi công ty

- Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

10

Cho phép đăng ký địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

11

Không cần nộp báo cáo tài chính khi giảm vốn điều lệ

 

Trường hợp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp chỉ phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, không còn yêu cầu nộp báo cáo tài chính khi giảm vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ

 

12

Cắt giảm thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp.

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

 

13

Hướng dẫn chi tiết chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Quý khách hàng vui lòng xem thêm tại bài viết:

- Tổng hợp những thay đổi đáng lưu ý về Đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018.

- Những quy định mới ảnh hưởng đến doanh nghiệp vào cuối năm 2018.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

- Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

- Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức: 

  

Hải Hà

 

1,203