Những tình tiết giảm nhẹ - tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính mà kế toán nên biết

08:26 29/11/18

Trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, dân kế toán có thể gặp phải các vấn đề sai sót dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng.

 

Không xử phạt

Tình tiết giảm nhẹ

Tình tiết tăng nặng

1

Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết.

Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

Vi phạm hành chính có tổ chức.

2

Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng.

Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính.

Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm.

 

3

Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ.

Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.

Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính.

4

Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng.

Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần.

Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

5

Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

6

 

Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra.

Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính.

7

 

Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính.

8

 

Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

9

 

 

Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó.

10

 

 

Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính.

11

 

 

Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn.

12

 

 

Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ.

Quý thành viên có thể xem các mức xử phạt vi phạm hành chính thuế - kế toán tại các bài viết sau:

- Tổng hợp các sai phạm mà dân kế toán, kiểm toán thường mắc phải.

- 21 lỗi về “Báo cáo tài chính” mà dân kế toán bắt buộc phải biết.

- Mức phạt vi phạm về “chứng từ kế toán” mới nhất.

- Kế toán sẽ bị phạt những lỗi “không ngờ tới”.

- Các sai phạm thường gặp về hóa đơn mà dân kế toán cần biết.

- Những xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần biết từ 01/5/2018.

- Xử phạt đối với hóa đơn GTGT, dịch vụ xuất sai thời điểm.

Căn cứ pháp lý:

- Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức: 

  

Hải Hà

 

143